Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Vui Hoc escriba una noticia?

Bài soạn Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong Văn nghệ của dân tộc

09/06/2023 21:27 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Bài soạn Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong Văn nghệ của dân tộc

Bài viết giúp sơ lược, lược lược tác phẩm, đồng thời giúp các em được ý kiến ​​sắc bén, hợp tình hợp lý của Phạm văn Đồng về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu từ đó nhận thấy những giá trị lớn của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đối với văn học ngày ấy và bây giờ.

1. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm

1.1. Tác giả Phạm Văn Đồng

Lượng tiêu tiểu sử và sự nghiệp của Phạm Văn Đồng.

1.2. ngôn ngữ văn bản Ngôi sao sáng trong ngôn ngữ văn nghệ dân tộc

Sơ lược về hoàn cảnh ra đời tác phẩm: Tác phẩm được ra đời khi quê hương của Phạm Văn Đồng đang diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ vô cùng tàn khốc, tưởng nhớ 75 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm được đăng trên Tạp chí Việt Nam số tháng 7-1963 đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu đồng bào trong thời kỳ đánh giặc căt nước của Mỹ.

Bố cục bài: bao gồm 3 phần

Phần 1 : từ đầu đến “cách Sau đây một trăm năm” (luận điểm xuất phát): Thơ Ngữ Văn Nguyễn Đình Chiểu được tác gi ả nhìn nhận một cách mới mẻ, khách quan và độc đáo, Phạm Văn Đồng khẳng định Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân tộc ta.

Phần 2: tiếp theo “Còn vì Văn hay của Lục Vân Tiên” (luận điểm chứng minh): Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu, tình thần yêu n ữ tiên phản Pháp của ông và tác phẩm Lục Vân Tiên.

Phần 3 : Phần còn lại của tác phẩm (lận điểm kết thúc): khẳng định, khẳng định định vị đúng của Nguyễn Đìn h Chiểu trong thời V ăn học dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp của ông là gương sáng cho sự nghiệp của dân tộc ta.

2. Đọc - hiểu Văn bản

2.1. Luận điểm 1: Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ yêu nước.

Luận điểm 1: Về quê hương, thời cuộc, mất mát riêng và tư tưởng của Nguyễn Đình Chiểu.

+ Tác giả nêu vấn đề trực tiếp: Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ lớn của dân tộc ta, đáng lẽ cần được nghiên cứu và Hướng dẫn soạn bài sáng tạo hơn nữa trong bầu trời Văn học, nghệ thuật của dân tộc.

  • Nguyễn Đình Chiểu là nhờ thơ mù
  • Là nhà nhớ đang sống giữa khung cảnh nhà nước lâm nguy, khắp nơi trên cả nước nhân dân cùng nhau đấu tranh chống giặc cứu nước.
  • Sử dụng thơ Văn thpt để ghi lại thời kỳ lịch sử đau khổ nhưng vĩ đại và tâm huyết với dân tộc. Một trong những điểm nhấn ấn tượng chính là sử dụng ngôn ngữ văn thơ làm vũ khí để chiến đấu
  • Những hình ảnh ẩn dụ “ngôi sao”, “những vì sao có ánh sáng khác thường” và “có mắt ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy”: khẳng định vẻ đẹp trong Soạn thơ Nguyễn Đình Chiểu

Luận cứ 2: quan niệm sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu – vô cùng mới mẻ, đặc sắc và tiến bộ

2.2. Luận điểm 2: Nội dung thơ Ngữ Văn của Nguyễn Đình Chiểu

Với lối viết rõ ràng, sắc bén, rành mạch, cùng với lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng cụ thể, tác giả Phạm văn Đồng giúp cho độc giả nhận thấy được vẻ đẹp đáng kính bên trong con người và cả trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Thơ văn của  Đồ Chiểu chính là vũ khí mạnh để chống lại bọn thù địch xâm lược và là bài ca chính nghĩa ca ngợi đạo đức tốt đẹp trên đời.

2.3. Luận điểm 3: Lục Vân Tiên - tác phẩm lớn nhất của Nguyễn Đình Chiểu

Phạm Văn Đồng nhấn mạnh vị trí, vai trò to lớn của Nguyễn Đình Chiểu đối với lịch sử văn học nước nhà, đồng thời bộc lộ sự tưởng nhớ và tự hào về ông.

3. Hướng dẫn học bài

Tìm hiểu thêm bài đọc chi tiết tại:  https://vuihoc.vn/tin/thpt-soan-bai-nguyen-dinh-chieu-ngoi-sao-sang-trong-van-nghe-cua-dan-toc-1735 .html

 


Sobre esta noticia

Autor:
Vui Hoc (169 noticias)
Visitas:
3556
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.