Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Noticias de

tai lieu

Giao an dien tu net

A. PHƯƠNG PHÁP 1. Nhắc lại BĐT Cô-si cho số không âm , ta có: Dấu xảy ra khi và chỉ khi 2. BĐT Cô-si ngược dấu cho số ... 09/03/2023

TaiLieu xyz

I. KHÁI NIỆM VỀ NỘI LỰC - P. PHÁP KHẢO SÁT- ỨNG SUẤT1- Khái niệm về nội lực:Xét một vật thể chịu tác dụng c&# ... 16/01/2023

Tai-Lieu net

1.1 Subject (chủ ngữ):Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữthư ... 16/01/2023

TaiLieuZ com

Hàm ý chính sách:1. Tại điểm ngoặc, thặng dư bắt đầu giảm, giá lương thực bắt đầu tăng và lươngcô ... 16/01/2023

Luan-Van com

Mắc ca (hay Macadamia) là tên gọi chung cho nhóm loài cây thuộc chi Macadamia, họ Chẹo thui (Proteaceae). Trong đó, hai loài cây có giá trị ... 15/01/2023

GiaoAn edu vn

I. YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 1. Tìm hiểu ví dụ a. Ví dụ 1: a1. Người ta kể chuyện đời xưa, ... 15/01/2023

TaiLieuGiaoTrinh com

Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế qu&# ... 14/01/2023

TaiLieuHuongDan com

Trước đây, trong các hệ điều hành, những quan hệ qua lại giữa chương trình người sử dụng và các thiết bị ... 14/01/2023

TaiLieuABC com

Công thức ô cơ sở của khoáng hoặc biểu diễn cấu trúc thường sẽ phản ánh thành thần theo lý thuyết hoặc một ... 14/01/2023

TaiLieuHoc net

Trường đại học Hồng Đức là một trường đại học đa ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chính vì ... 14/01/2023

Mostrando: 1-10 de 11